No. SONG TITLE ARTIST COMPOSER PLAY ACTIONS
1. Thuong Duong Phu Vien Hoang, Hue Anh Hong, Chuong Tu Di, Chau Nhat Vi, Duong Huu Ninh, Vu Hoa Vi, Trieu Nha Chi 0